Коли за скрап от фар.com

Как да получим максимално за нашия стар автомобил. Коли за скрап знай повече.

Рециклиране на електронни отпадъци

Все по-масово зачести тръбенето на нуждите всеки гражданин да стане по-съвестен и отговорен по отношение опазване на околната среда от замърсявания. Тук изключително много се визира на електронен отпадък, в това число батерии, телефони, лаптопи, таблети, компютри и т.н.

Като цяло процеса по рециклиране на батерии е до голяма степен свързан с подмяна на акумулатори с нови, както и препрограмиране на електроника. За целта насоката е спрямо контролера на заряда, намиращ се в самата батерия. За правилно извършване на препрограмиране се налага цялостно обновяване на процеса на батерията. В случаи, че не бъде извършен качествено батерията функционира за твърде кратко и се получава разделено състояние.

При батериите за скрап или за възстановяването им са необходими литиево йонни елементи; подборна профилактика; тестова програма.

За създаване на елементи в самата батерия се използва апарат, а неговата цел е да направи заварки, чрез никелова лента.

За преработка на или по-конкретно за възобновяването на акумулатори са нужни специални софтуерни програми, които препрограмират самият софтуер на батериите и възстановяват контролер и самия заряд. 

При рециклиране на батерии за лаптопи у нас е характерна подмяната им с нови.

Не всички батерии и акумулатори могат да бъдат препрограмирани. При предаване на батерия за рециклиране, се прави проверка и това дали тя е податлива на такъв вид операции, след като това бъде установено може да се премине към подмяна. За проверка на състоянието на дадена батерия са нужни ден-два. Ако бъде установено, че мисията е невъзможна може да се пристъпи към тяхното предаване за рециклиране.

Още в тази категория: Скрап бизнес с метали »